Nu öppnar vi e-tjänsterna för byggärenden

Nu går det smidigare och enklare att söka lov och anmäla åtgärder i Vadstena. Detta genom våra nya e-tjänster.

Plan- och bygglovavdelningen har under 2022 arbetat med att införa e-tjänster för byggärenden. Kommunens webbsidor om bygglov har också förbättrats och kommer fortsätta att utvecklas både till innehåll och funktion för att ge dig god service.

Snabbt, lättillgängligt och intuitivt
Du kan följa ditt ärende hela vägen från ansökan till färdigställande genom e-tjänsterna. Där skickar du in din ansökan eller anmälan, kompletterar dina handlingar, hittar beslut som fattats i dina ärenden och kontaktar handläggaren. Är du granne och har fått en remiss kan den bevaras via e-tjänsten.

Säkerhet i fokus
Det är tryggt och säkert att använda e-tjänsten och du legitimerar dig med BankID.

Har du skyddad identitet ska inte e-tjänsterna användas, vänd dig istället till plan- och bygglovavdelningen för att få mer information om hur du ansöker.

Fortsatt stöd
Om du väljer att inte använda de digitala tjänsterna går det som vanligt bra att kontakta plan- och bygglovavdelningen.