Vy över korsningen med rondellbygget

Det är korsningen vid brandstationen som ska bli till en cirkulationsplats.

Nu byggs cirkulationsplats på genomfarten

Det är i korsningen Birgittas väg – Skänningegatan som kommunen påbörjat bygget av en cirkulationsplats.

Syftet med den kommande cirkulationsplatsen är framför allt att få ner hastigheten och minska riskerna för de oskyddade trafikanterna.

Samtidigt ska åtgärden ge ett bättre trafikflöde i den aktuella korsningen intill brandstationen.

Rondellbygget kommer att påverka framkomligheten ett tag framöver. Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober.