Valet: M och S fortsätter styra i Vadstena

Moderaterna och socialdemokraterna fortsätter sitt samarbete i fyra år till. Det står klart efter valet till kommunfullmäktige i Vadstena.

Den 11 september röstade svenska folket till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

5 474 personer röstade i valet till kommunfullmäktige i Vadstena, vilket innebar ett valdeltagande på 86,9 procent i kommunen.

Efter att valresultatet blev klart har de lokala partierna förhandlat och det slutade med att moderaterna och socialdemokraterna fortsätter sitt samarbete fram till nästa val, dock utan miljöpartiet under denna mandatperiod.

Den politiska majoriteten, S och M, har 19 mandat av 35 i kommunfullmäktige.

De båda partierna har även kommit överens om hur ordförande- och vice ordförandeposterna ska fördelas i kommunens nämnder och styrelser. Slutgiltigt beslut kommer att tas av kommunfullmäktige senare i höst.

Fördelning, nämnder/styrelser

Kommunstyrelsen:
Ordförande: Moderaterna
Vice ordförande: Socialdemokraterna

Kultur- och Utbildningsnämnden: 
Ordförande: Socialdemokraterna
Vice ordförande: Moderaterna

Socialnämnden: 
Ordförande: Socialdemokraterna
Vice ordförande: Moderaterna

Samhällsbyggnadsnämnden: 
Ordförande: Moderaterna
Vice ordförande: Socialdemokraterna

VFAB: 
Ordförande: Moderaterna
Vice ordförande: Socialdemokraterna

Kommunfullmäktige:
Ordförande: Socialdemokraterna
Vice ordförande: Moderaterna

Valresultat

Procent Mandat
Moderaterna 30,27 11
Konsensus 22,85 8
Socialdemokraterna 22,06 8
Sverigedemokraterna 7,98 3
Vänsterpartiet 5,37 2
Centerpartiet 4,11 1
Miljöpartiet 3,76 1
Kristdemokraterna 2,70 1
Övriga partier 0,91 0