Miljöenheten går över till efterhandsdebitering

Från och med 1 januari 2024 kommer miljöavdelningen att efterdebitera den sammanlagda tiden som läggs ner i samband med kontrollen av din livsmedelsverksamhet.

Det innebär att från och med nästa år kommer du att faktureras först efter att miljöenheten gjort kontrollen hos dig, istället för årliga kontrollavgifter.

– Detta gör att det blir tydligare för verksamheterna vad de faktiskt betalar för. Som det är i dagsläget betalas avgifterna under våren, men vissa verksamheter får inte sin kontroll förrän i december, förklarar miljöchef Therése Engdahl.

Det är inte bara själva besöket som kostar, utan även tiden för förberedelser och efterarbete som granskning av handlingar, kontrollrapporter, administration, registerhållning och eventuella beslut.