Landsbygdsutveckling – en ny serviceplan antagen

Vadstena kommun har nu antagit en kommersiell serviceplan, vilket är nödvändigt om företag ska kunna få stöd för kommersiell service beviljat.

Offentlig och kommersiell service

Tillgång till grundläggande service för boende, besökare och företag är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Att skapa tillgänglighet till kommersiell service som dagligvaror, drivmedel, betaltjänst, apoteksvaror, post- och paketservice är av vikt för att människors vardagsliv ska fungera.

Den kommersiella servicen är ett viktigt komplement till den offentliga servicen som finns tillgänglig för alla kommunens invånare oavsett var i kommunen man är bosatt. Förutom biblioteksfilial, förskola, LSS-boende som har etablerats utanför Vadstenas tätort, verkar den offentliga servicen genom hemtjänst, skolskjuts, bostadsanpassningar och bredband, för att nämna få, dagligen.

Vadstenas tätort

I Vadstenas tätort består den kommersiella servicen av dagligvaruhandel med fullt sortiment,  platser för drivmedelsförsäljning, posttjänst, apotek och betaltjänst. Den kommersiella servicen i Vadstenas tätort är viktig för alla kommunens invånare, besöksnäringen och företagare. Det är därmed väsentligt för kommunen att verka för att den kommersiella servicen i tätorten bevaras och utvecklas för att minska sårbarheten för hela Vadstena kommun.

Borghamnsområdet: Rogslösa, Skedet och Borghamn

Den kommersiella servicen består av dagligvaruhandel med fullt sortiment. Serviceområdet är betydelsefullt för kommuns utveckling och fyller en viktig funktion för god service för både invånare och besöksnäring. Det är därmed av vikt för kommunen att behålla den service som finns.

Tillgänglighet och korta avstånd

För Vadstena kommun är det prioriterat att den kommersiella servicen i Vadstenas tätort och i Borghamnsområdet bevaras och utvecklas. Vadstena kommun kännetecknas av korta avstånd.  Invånare i Vadstena kommun kan, oavsett var de är bosatta, få tillgång till fullständig kommersiell service inom ett avstånd på 20 km.

Vissa kommundelar har sin närmsta kommersiella service i grannkommunerna Ödeshög, Motala och Mjölby. Fokus för Vadstena kommun är därmed att bevara och utveckla den kommersiella service som finns tillgänglig för att minska sårbarheten för kommunen.

Viljeinriktning

Vadstena kommuns viljeinriktning är att bevara och utveckla den kommersiella service som finns i Borghamnsområdet och i Vadstenas tätort; att bibehålla samma kvalité och service är viktigt och en utveckling i sig. Vadstena kommun ser positivt på innovativa servicelösningar och ska verka för och stötta nya innovativa lösningar för service på landsbygden.

Läs kommunens kommersiella serviceplan

Vadstena kommuns kommersiella serviceplan (pdf, 249,95 KB)