Kommunens nya webbplats syns på skärm

Vadstena kommun lanserar ny webbplats

Vadstena.se publiceras på ny plattform från och med måndag 14 juni. Den gamla webbplatsen lanserades 2013 och har sedan dess fått en del mindre ansiktslyftningar, men nu blir det en helt ny plattform, WordPress istället för Episerver.

Processen med att byta plattform och att samtidigt förnya webbplatsen påbörjades redan 2020 med olika användarundersökningar, statistik- och omvärldsanalyser som visar att användarnas förtroende för kommunen är högt och att innehållet har hög trovärdighet.
Undersökningarna visade förstås också på en del brister, vilket man kan förvänta sig av
en äldre webbplats.

Den nya webbplatsen har en omarbetad grundstruktur och förbättrad sökfunktion. Den är också responsiv, det vill säga anpassar sig till användarens skärmstorlek.
Layouten känns igen även om den är uppdaterad utifrån den nya grafiska profilen. Många utvecklingstimmar har lagts på att förbättra tillgängligheten enligt de nya lagkraven samt att förtydliga var man hittar kommunens sammanträden och protokoll.
Till hösten kommer systersidorna på Info.vadstena.se att uppdateras.

Webbplatsen är en prioriterad kanal och viktig för kommunens dialog med invånare och besökare och efter lansering fortsätter arbetet med att förbättra innehållet, och där kan vi alla hjälpas åt, såväl medarbetare, kommuninvånare som besökare.

Skicka gärna era förslag och synpunkter via vår kontaktsida.