Informationsmöte om ny vatten och avfallsstrategi

Vadstena och Motala kommuns vatten och avfallenhet bjuder in till ett digitalt informationsmöte om den nya vatten- och avfallsstrategin som just nu utreds. Mötet hålls den 8 juni kl. 18.00.

Vadstena och Motala kommuns vatten och avfallsnämnd utreder just nu en ny vatten och avfallsstrategi, inklusive en möjlig kommunal vatten- och avloppsledning till Nässja. Den nya VA-strategin är en del i framtida strategisk samhällsplanering och kommer bl.a att ligga till grund för den kommande översiktsplanen.

Med anledning av detta bjuder Vadstena och Motala kommuns vatten och avfallsverksamhet in till ett informationsmöte den 8 juni kl. 18.

På mötet kommer allmän information om den nya strategin att ges, liksom information om den eventuella kommunala ledningen till Nässjaområdet.

Medverkar gör: Kommunstyrelsens ordf. Peter Karlsson (M), biträdande kommundirektör Martin Berry, Samhällsbyggnadschef Annika Toll, Miljöchef Therese Engdahl, samt Anders Edholm, verksamhetschef Vatten och avfall, Motala kommun.

Anmäl dig till informationsmötet

Mötet kommer att hållas digitalt den 8 juni kl. 18. När du har anmält dig kommer du att få en möteslänk skickad till dig.

Anmäl dig senast den 7 juni genom att skicka ett mejl till kommunstyrelsen@vadstena.se

Ange “informationsmöte 8 juni” i ämnesraden och ange också till vilken mejladress du vill ha möteslänken skickad.