Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad: 22-03-01, 07:22. | Senast uppdaterad 22-03-11, 15:53

Vadstena kommun bevakar och följer utvecklingen i omvärlden med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina.

Denna nyhet uppdateras inte längre utan all ny information samlas nu på sidan:
Samlad information med anledning av omvärldsläget och kriget i Ukraina


Här hittar du länkar för att kunna följa det aktuella läget och råd om hur du kan hantera oro och andra frågor.

Frågor om flyktingmottagning

Det är Migrationsverket som ansvarar för landets flyktingmottagning. På Migrationsverkets hemsida finns aktuell samlad information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Närmaste kontor finns i Norrköping men viss tjänst finns också som e-tjänst: Ny e-tjänst för dig som har flytt från kriget i Ukraina – Migrationsverket

Socialstyrelsen uppmanar alla som möter personer som flytt från Ukraina att berätta om hur viktigt det är att anmäla sig hos Migrationsverket. Ukrainska medborgare får visserligen vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka något tillstånd. Men det innebär att de har mycket begränsad rätt till ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård.
Den som söker asyl eller får tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har direkt större rätt till stöd, exempelvis hjälp av Migrationsverket med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd. Läs mer om vad som händer efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd.

Har du på eget initiativ upplåtit ditt hem till personer som flytt kriget i Ukraina?
I så fall önskar vi på Vadstena kommun dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att nå er med aktuell information. Kontakta Vadstena kommun via e-post integration@vadstena.se och berätta hur många som bor hos er och i vilka åldrar.

Så kan du hjälpa till

Vadstena kommun har ingen möjlighet att omhänderta kläder, leksaker eller andra donationer. Vi kan inte heller hantera förfrågningar från privatpersoner som vill upplåta boende eller sovplats till människor på flykt.

Du som har hjälp att erbjuda kan istället kontakta lokala frivilligorganisationer för att se vilken hjälp som behövs eller vilka insamlingar som pågår. Både lokalt, nationellt och internationellt finns många hedervärda initiativ.

Om du har en omöblerad lägenhet eller fastighet att hyra ut kan det vara intressant för Migrationsverket och du kan läs mer på migrationsverket.se:
Hyr ut lägen­heter som asyl­bo­städer – Migrationsverket
Hyr ut fastighet – Migrationsverket

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk, och inte sprida rykten vidare så att man ofrivilligt bidrar till att förmedla felaktig information.

Hantera din egen och andras oro

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. På appen Tiktok och i andra sociala medier har det till exempel spridits rykten om att Sverige snart kommer att vara i krig.

Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn. Läs mer om vad du kan göra när du är orolig och vilken hjälp du kan få från samhället på sidan Stöd vid oro.

Här finns mer tips på hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget:
Att prata med barn om svåra händelser (raddabarnen.se)
Så pratar du med barn om otäcka händelser (bris.se)
Att prata med barn om oro för omvärldsläget (forsvarsmakten.se)

Din egen hemberedskap

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet genom att se över sin egen hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället. Det är dock viktigt att inte hamstra utan att preppa solidariskt.

Om varningssignaler och skyddsrum

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Hesa Fredrik-tutan finns i Vadstena tätort. Det är kommunen som fattar beslut om var ljudsändarna ska placeras, utifrån en risk- och sårbarhetsanalys, men själva ljudsystemet driftas av räddningstjänsten.

Lär dig mer om de olika varningssignalerna och hur du kan ta del av viktiga meddelanden

Skyddsrum finns på flera platser i kommunen. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Frågor och svar om skyddsrum

I skyddsrumskartan kan du se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige

För dig som handlar med Ryssland eller Ukraina

Många företag i vår region påverkas av situationen i Ukraina på olika sätt, det kan vara genom att man handlar med Ryssland och Ukraina eller har medarbetare på plats.
Region Östergötland har samlat information som kan vara ett stöd för företag som har verksamhet med anknytning till Ryssland eller Ukraina på en särskild webbsida. På grund av sanktionerna mot Ryssland befaras många leverantörskedjor bli påverkade, vilket också kan påverka företag som inte bedriver direkt verksamhet eller handel med Ryssland och Ukraina.