Historisk seminariedag belyser demokratin

Uppdaterad 2021-08-10

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till riksföreståndare vid ett möte i Vadstena. Det firas med ett antal jubileumsaktiviteter och evenemang under hela året. Ett av de större eventen för kommunen är en seminariedag på temat statsbyggnad och demokrati där Kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar, liksom riksdagens talman Andreas Norlén.

Seminariedagen äger rum den 20 augusti på Vadstena slott, nästan på dagen 500 år efter det historiska mötet.

– Vadstena var redan 1521 en medelpunkt i Sverige och det vill vi återigen manifestera.   Gustav Vasa valdes till riksföreståndare här i Vadstena. I och med det påbörjades också byggandet av nationalstaten Sverige och de första stegen mot en demokrati togs, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Seminariedagen arrangeras i samverkan med Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet och riktar sig till politiker, forskare och vissa andra utvalda samhällsfunktioner. Den syftar till att belysa viktiga delar av svensk historia samt att låta olika samhällsfunktioner, politik och myndighet synas och komma till tals och möta medborgaren. Dagen avslutas med en paneldiskussion där även riksdagens talman Andreas Norlén medverkar, liksom Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

-Seminariedagen ger oss möjlighet att med forskning som utgångspunkt reflektera kring hur denna dramatiska tid lägger grunden för det demokratiska genombrottet och hur viktigt det är att vi i vår samtid måste värna och utveckla den, säger Anders Hedeborg (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Eftermiddagen modereras av Josefins Syssner, biträdande professor & prefekt (IKOS, LiU), som även hon ser fram emot seminariet:
– Jag ser fram emot ett reflekterande och initierat samtal mellan personer som på olika sätt ägnat sina yrkesverksamma liv åt att försöka förstå, upprätthålla och utveckla vår demokrati. Det är ett angeläget samtal, och det känns både roligt och rätt att Vadstena står värd för detta.

Jubileumsåret Gustav Vasa 500 år

På slottet visas också fortfarande utställningen Gustav Vasa talar ur skägget – en utställning om makt på slottet. Utställningen ger besökarna en möjlighet att binda samman Vadstenas historia med nutiden och ger en spännande inblick i en dramatisk tid som kom att bli avgörande för vår framtid, både nationellt och lokalt.

– Jubileumsåret är ett sätt att visa våra medborgare, vårt näringsliv och våra besökare att vi i Vadstena bygger framtiden tillsammans. Vi delar med stolthet med oss av vårt historiska arv och de upplevelser som gör Vadstena till en attraktiv plats att leva och verka på, säger Anders Hedeborg (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Mer information om jubileumsåret finns på:

https://gustav-vasa-500.se/