Grävarbeten vid gång- och cykelväg mot Vätterviksbadet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen mot Vätterviksbadet en tid framöver.

Orsaken är det ska grävas nytt avlopp till det planerade bostadsområdet öster om Tycklingevägen.

Grävarbetet beräknas ta 3 – 4 veckor.