Råkor

Tips till dig som bor granne med råkan

Råkornas bon byggs i träd och de bygger gärna en koloni som ligger nära varandra vilket innebär att det på vissa platser samlas många fåglar.

De är som mest högljudda under tiden som ungarna ligger kvar i boet och detta är under en begränsad period.

Det här kan du göra själv

Som fastighetsägare finns det några generella tips på saker som du kan göra själv för att skrämma bort störande fåglar:

  • Se till att fåglarna inte får tag på mat i din trädgård. Plocka upp fallfrukt och lägg inte frukt, bär och matrester i öppna komposter. Ställ heller inte ut sopor i öppna kärl.
  • Om du tänker sätta upp skrämselanordningar, gör det innan häckningssäsongen. Ofta är rörliga skrämselanordningar och ljudeffekter mer effektiva än fasta anordningar.
  • Du kan skrämma fåglarna genom att sätta upp prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara.
  • Du kan riva bon, men de bygger upp dem inom någon dag. Om boets grundförutsättningar tas bort blir det mer bestående då fåglarna inte kan bygga. Beskär träd så att de har svårare att bygga bo. Allt eftersom trädet växer så får man ta bort nya klykor och grenar.
  • Avskjutning rekommenderas inte, eftersom det oftast kommer nya fåglar.
  • Bästa knepet är att se till att platsen inte är råkornas ”gräddhylla” då letar de upp en annan, för dem bättre, plats att vara på.

Råkor anses dock juridiskt sett inte vara en fara för människors hälsa eller ett hot mot miljön (fastslaget i Mark och miljööverdomstolen 2012).