Försteg Vadstena

Försteg Vadstena kan vara ett första steg på väg mot en egen försörjning. Genom förstegsträning erbjuds du möjlighet att prova förutsättningarna för att gå vidare mot arbete eller studier. Förstegsträningen ska också bidra till meningsfullhet och struktur i vardagen.

Försteget riktar sig till individer 18 – 64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. På Försteg Vadstena erbjuder vi bland annat en individuell planering, daglig struktur, rörelse och information om arbetsmarknaden. Arbetsuppgifter finns inom flera olika områden såsom kök, bilvård, administration, lokalvård och sömnad.

Insatsen pågår oftast under 10 veckor.

Efter avslutad tid kommer du att få med dig ett dokument som beskriver vad du har gjort och hur du har utvecklats under tiden på Försteget och tillsammans med din handläggare görs en plan för nästa steg.

Försteget är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Östergötland, Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshögs
kommuner, vilka bildar Samordningsförbundet Västra Östergötland.
Alla samordningsförbundets medlemmar kan placera individer på Försteget.
När en handläggare bedömer att en person har behov av insatserna i Försteget
bokas ett studiebesök hos oss tillsammans med personen som är aktuell.

Länk: Förstegsträning – Samordningsförbundet Västra Östergötland

Ladda ner: Broschyr försteg Vadstena (pdf)