Fördjupat regionalt samarbete

Vadstena kommun, Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) inledde under hösten 2020 ett regionalt samarbete. Idag presenterades det fortsatta arbetet och hur samarbetet ska se ut inför framtiden.

I slutet av september skrevs den första avsiktsförklaringen på och sedan dess har möjligheterna kring ett framtida fjärrvärmesamarbete konkretiserats. Det har också utretts vidare hur Vättern kan fungera som försörjning för både Mjölbys och Vadstenas dricksvatten.

-Vi tar nu ett kommunalt ansvar för fjärrvärmen vilket kommer att ge lägre och stabilare priser för Vadstenaborna över tid. Samtidigt öppnar det regionala samarbetet upp för nya möjliga satsningar inom en rad områden för viktig infrastruktur, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vadstena kommun.

Mjölbys biobränsleeldade kraftvärmeverk producerar både värme och el, vilket är ett effektivt sätt att ta vara på resurserna jämfört med att bara producera värme. Genom att bygga samman Vadstenas nät med det regionala fjärrvärmenätet i västra Östergötland, genom en ledning mellan Vadstena och Skänninge, kan man räkna med stora effektiviseringsvinster.