Förändrade restriktioner 1 juni

Här är en samlad lista över förändringar som gäller från och med 1 juni:

 • På bio, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer.
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer.
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer.
 • Motionslopp, orientering, simning och andra tävlingar utomhus tillåts för 150 personer.
 • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar.
 • För nöjesparker och permanenta tivolin, som Liseberg och Gröna Lund, tillåts en person per 20 kvadratmeter.
 • Krogar tillåts ha öppet till 22.30.
 • Sommarläger i mindre skala för barn tillåts.
 • För barn och unga kan matcher/tävlingar/cuper i mindre skala genomföras både inomhus och utomhus. För vuxna tillåts mindre tävlingar och matcher utomhus.
 • Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

Sammanställning av gällande restriktioner på krisinformation.se

Vad gäller för privata tillställningar?

För privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler) är det fortsatt max 8 personer som gäller enligt pandemilagen. Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs för begravningar, som får ha upp till 20 deltagare.

Privata firanden i hemmet eller den egna trädgården räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Här är det upp till var och en att ta sitt ansvar. Följ rekommendationerna, fira utomhus och håll er till en mindre krets av människor. Det är inte läge att samlas till stora fester än.

Vad gäller mig som är vaccinerad?

De personer som är vaccinerade med sin första dos har, ett gott skydd mot allvarlig sjukdom efter tre veckor. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen, för de vacciner som ges i två doser i schemat, för att skyddet ska blir effektivt och långvarigt.

Även du som är vaccinerad bör fortsätta följa de allmänna råden. Följ råden så länge de gäller.

Fortsätt att följa de allmänna råden i sommar

Det är fortsatt viktigt att du följer de allmänna råden efter 1 juni:

 • Umgås bara i en mindre krets på fritiden.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och testa dig vid symtom.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta.