Fiberutbyggnad 2023-2025

Fiberutbyggnad 2023-2025

I november 2022 beviljades Vadstena kommun det EU-finansierade bredbandsstödet Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet. Projektets mål är att se till att fiber finns i direkt anslutning till de 121 adresser som ingår i projektet. Installation av fiber till respektive hus görs hos de som beställer en anslutning. Utbyggnaden kommer att påbörjas under augusti 2023 och slutföras under första kvartalet 2025.

Arbetet genomförs av VÖKBY Bredband AB på uppdrag av Vadstena kommun. Hos Vökby finns information om projektet via den här länken: Vadstena PTS utbyggnad | VÖKBY Bredband AB (vokby.se)

Vadstena PTS utbyggnad | VÖKBY Bredband AB (vokby.se)

De här adresserna ingår i projektet.

Beställ anslutning

Projektet kommer att börja med och utgå från de beställningar som inkommit senast i oktober 2023, men det är möjligt att beställa anslutning under hela projektperioden.

För att beställa anslutning, kontakta Vökby på telefon 0142-680 670, eller via mejl, fiberanslutning@vokby.se.

Anslutningskostnad för adresser i projektet

För beställningar som görs före den 1 november 2023 är anslutningsavgiften 25 000 kr.

För beställningar som görs efter 1 november kommer anslutningsavgiften vara 25 000 kr plus avgift för grävning. Grävavgiften varierar beroende på hur lång sträcka som behöver grävas till respektive tomtgräns. Den totala avgiften för en anslutning kommer dock aldrig överstiga
40 000 kr under projektperioden.