Du är en del av Sveriges krisberedskap

”Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.”

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, under vecka 39. Årets tema är demokrati då Sverige firar 100 år av demokrati 2021 Kampanjen uppmärksammar våra skyddsvärden; Sveriges frihet och självständighet, och hur vi var och en kan bidra till bevara värdena genom våra vardagshandlingar.

Din egenberedskap gör dig förberedd

Pandemin har gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Men Covid-19 har påverkat oss alla och vi har fått känna av hur snabbt vardagen kan vändas upp och ner. Under pandemin har dock påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt, genom små vardagsgärningar som till exempel att handla åt en granne. Det är ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft och det är det som krisberedskapsveckan vill främja. Var och en av oss behöver fortsätta ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Det är viktigt att du som invånare i Vadstena kommun funderar över hur du kan lösa vardagen vid kris och krig.

Är du förberedd? Se över din egenberedskap!

Du är en del av Sveriges krisberedskap

På länkarna nedan finns samlad information som hjälper dig att se över din egenberedskap så att du är förberedd.

I broschyren Om krisen eller kriget kommer kan du läsa mer om hur olika samhällskriser kan påverka din vardag och vad du själv kan göra och tänka på för att vara bättre förberedd.

Din krisberedskap

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten, Hesa Fredrik fyller 90 år

Du är en del av Sveriges krisberedskap