Digital Earth Week i år

Sedan 2016 har Vadstena deltagit i Earth Hour och uppmärksammat det lokala miljöengagemanget. De senaste åren har evenemanget vuxit till Earth Week med en rad olika aktiviteter för olika målgrupper. I år äger Earth Week rum digitalt den 22-27 mars.

Earth Hour är världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Earth Week Vadstena är det lokala evenemanget för att visa konkret miljöengagemang. Alla bjuds in att delta i de lokala aktiviteterna som i år arrangeras digitalt. Veckan avslutas med Earth Hour då vi släcker ner efter att ha lyssnat till en hoppfull konsert från Klosterkyrkan.

Veckans program

För Vadstena kommun är det viktigt att uppmärksamma Earth Week även under rådande pandemi.

– Earth Week-veckan erbjuder ett tillfälle att reflektera över var vi som samhälle befinner oss i utvecklingen, och vart vi behöver ta oss för att tillsammans kunna skapa ett hållbart samhälle, säger Martin Berry, hållbarhetsansvarig på Vadstena kommun.

Kommunens hållbarhetsarbete kommer under 2021 att fördjupas och utvecklas på ett sätt som, förhoppningsvis, kommer att göra skillnad i människors vardag samtidigt som det bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030. Ett exempel är ett första steg som under året tas mot ett naturreservat vid Tycklinge udde. Fokus för ett tänkt naturreservat är både bevarande av naturtyper och arter och tillgängliggörande för fritid- och friluftsliv.

Under veckan samarbetar Vadstena kommun men en rad aktörer i samhället, men engagemanget märks också i de kommunala verksamheterna. Under veckan uppmärksammas exempelvis det arbete som görs inom kostenheten med att servera klimatsmart mat.

– Maten vi äter står för ca 25% av den totala klimatbelastningen. Det är därför viktigt att kommunen går före och är det goda exemplet till hållbara och hälsosamma konsumtionsvanor. Denna vecka kommer vi presentera klimattalen för luncherna som serveras i förskolan och skolan, säger kostchef Anna Lundstedt.

Inspiration och föreläsningar

Kommunens energi- och klimatrådgivning erbjuder under veckan föreläsningar för både privatpersoner, företagare och fastighetsägare om värmepumpar, ventilation, solel, energieffektivisering, elbilar och laddstolpar. Goda råd är inte dyra, men kan göra stor skillnad för både plånboken och miljön.

Kommunens näringslivsbolag erbjuder också utbildningar för näringslivet inom ramen för pågående projekt för ökad hållbarhet. En sådan är Peter Streijfferts föreläsning om Zero Waste som fokuserar på hur små enkla förändringar i vardagen kan bidra till både en härligare tillvaro och en bättre global miljö.

Konsert med ungdomsperspektiv

Årets avslutningskonsert i Klosterkyrkan blir i år en förinspelad webbsändning med hoppfull musik av unga solister och lokala musiker under ledning av Anna Gullman. Musiken varvas med Lennart Wallstedts ord och bilder.

Konserten arrangeras av Vadstena kommun och Svenska kyrkan – Vadstena och Dals församling samt Pilgrimscentrum.

Mer om veckans aktiviteter finns att läsa på www.earthweekvadstena.se