Detta ska du tänka på när du eldar i kamin

Det är populärt med en braskamin och nu, med tanke på energikrisen, kommer kanske fler att använda sina kaminer mer än tidigare. Det finns en del att tänka på.

När du installerat en kamin, se till att du har en fungerande brandvarnare i hemmet och en pulversläckare i närheten.
Tänk också på att din kamin måste vara kontrollerad och godkänd för att användas.
Här följer några tips från Räddningstjänsten i östra Götaland.

Saker att tänka på när du eldar i din kamin: 

  • Använd endast torr ved.
  • Starta upp brasan snabbt, men inte kraftigt, med hjälp av till exempel tändklossar och rikligt med finkluven ved.
  • De flesta kaminer är gjorda för bara två till tre kilo ved per timma, så elda inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruktionerna för just din kamin.
  • Småelda inte genom att strypa tilluften, eftersom detta kan leda till att skadliga och giftiga partiklar bildas.
  • Askan som blir kvar ska du lägga i en plåthink med lock och ställa på ett obrännbart underlag. Askan är farlig flera dagar efter eldningen.