Delta i äldreundersökningen – hjälp oss bli bättre

Nu har årets äldreundersökning startat. Där kan du som är äldre och har insatser från kommunen tycka till om din äldreomsorg.

Äldreundersökningen är en nationell undersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Vadstena kommun har deltagit de senaste åren och finns med även i år.

Undersökningen är ett bra verktyg för att få reda på vad de som använder kommunens insatser tycker. Det ger en indikation på vad medborgarna är nöjda med, men också vad de är mindre nöjda med. Undersökningen ger också möjlighet att jämföra Vadstena med andra kommuner i landet.

Enkäten går ut till alla som har insatser i kommunen, antingen via webben eller via en enkät som skickas hem i brevlådan. Den skickas ut i mitten av mars och sista datum att svara är den 26 maj.

Undersökningen resulterar i en rapport, som ger kommunen hjälp vid planering av olika aktiviteter och åtgärder framåt. Socialförvaltningen är därför angelägna om en hög svarsfrekvens, för att enkäten ska spegla verkligheten så bra som möjligt.

Så tack för att du deltar och hjälper oss att bli bättre!


Vid frågor om undersökningen går det  att vända sig till personalen från kommunen, chefen för din enhet eller gå in och läsa om undersökningen på Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – Socialstyrelsen.