Det blir förbjudet att köra bil och cykla på Motalagatan från korsningen med Östra Rännevallen upp till Skänningegatan.

Del av Motalagatan enkelriktas från den 12 december

Nu ska Motalagatan enkelriktas mellan Kyrkogatan/Skänningegatan och Östra Rännevallen. Detta för att höja trafiksäkerheten.

Det sker ofta tillbud i korsningen mellan Motalagatan och Kyrkogatan/Skänningegatan, strax intill Rödtornet. Orsaken är den dåliga sikten på den aktuella platsen.

Därför har samhällsbyggnadsnämnden nu beslutat att Motalagatan ska enkelriktas från  Kyrkogatan/Skänningegatan till korsningen med Östra Rännevallen.

– Syftet är framför allt att göra korsningen säkrare för de oskyddade trafikanterna, säger Kristina Lidberg på mark- och exploateringsavdelningen.

Beslutet innebär att fordon endast får föras i östlig riktning (ut från centrum) med start den 12 december. Detta gäller även cykeltrafik.

Motalagatan från Korsningen med Skänningegatan.

Det kommer endast att vara tillåtet att färdas i östlig riktning – ut från centrum.

Nästa höst ska åtgärden utvärderas. Om lösningen inte skulle ha gett positiva resultat kan regleringen tas bort.