Då öppnar barnbassängerna i simhallen

Den 2 januari öppnar återigen barnbassängerna i Simhallen.

Orsaken till att det inte kan ske tidigare är att lilla bassängen behöver härda efter utfört arbete och att det därefter är nödvändigt att göra flera viktiga inställningar.

– Vi måste klorera och temperera så att vi får ett korrekt badvatten, förklarar kommunens lokalförvaltare, Thomas Gunnarsson,

Stora bassängen kommer emellertid att vara tillgänglig efter jul, från den 27 december. Då enligt ordinarie öppettider.