Några ur styrkan i brandvärnet framför en brabdbil, ovanför dem logotypen för SOS Alarm.

Brandvärnet rustade för sjukvårdslarm

Nu är Borghamns brandvärn redo att ge sig ut på sjukvårdslarm. Det handlar om så kallade IVPA-larm, vilket står för “i väntan på ambulans”. 

Styrkan i Borghamn har gått en utbildning och utrustning finns på plats.
– De har syrgas, defibrillator och en specialanpassad sjukvårdsväska från regionen, berättar John Gatel, räddningschef i Motala och Vadstena.

Och redan nu kan brandvärnet rycka ut på IVPA-larm.
– De ligger med i larmplanen från och med nu, säger Gatel.

Madeleine Andersson, kommundirektör i Vadstena, kommenterar:
– Det känns mycket bra att vi nu har utbildad personal vid brandvärnet i Borghamn som kan rycka ut på IVPA-larm.

– Det skapar  en trygghet för boende och besökare i södra kommundelen att veta att man kan få hjälp inledningsvis till dess att ambulansen kommer – varje minut i sådana lägen kan vara livsviktig och direkt avgörande för ett tillfrisknande!

Mats-Ola Ericsson från brandvärnet kommenterar:
– Det känns jättebra. När vi ändå finns här så är det ju rätt att utnyttja oss.

Det kan, enligt honom, variera stort i hur snabbt en ambulans når Borghamn efter ett larm.
– Om det finns en ambulans ledig i Ödeshög, så kan det gå fort, men annars kan det ta betydligt längre tid, kanske en halvtimme. Om vi är där på en kvart så ger det åtminstone en lugnande effekt, beroende på vad som hänt förstås.

Mats-Ola Ericsson menar också att den lokalkännedom som finns i brandvärnet är viktig. Dessutom är två personer i styrkan sjuksköterskor i yrket.

Borghamns brandvärn bildades för snart 30 år sedan och bygger på frivilliga krafter. Verksamheten drivs med hjälp av sponsorbidrag.

De har regelbundna övningar och utbildningstillfällen med Räddningstjänsten i Motala och Vadstena.