Begränsad framkomlighet längs Ödehögsvägen

28På måndag, den 31 maj, går arbetet med den nya busshållplatsen vid Östenssons Starby och vägsträckan mellan infarten till Östenssons och infarten till OKQ8 in i avslutande skede.

Det innebär bland annat beläggningsarbete och framkomligheten kommer tidvis att vara mycket begränsad. Trafikvakter kommer att finnas på plats och tillsammans med orange skyltning visa vägen.

Kör försiktigt!