Barnet i staden – 5

BARNET I STADEN
En miniutställning av de kommunala förskolorna i Vadstena kommun


Utifrån barnens visade intresse och nyfikenhet för skräp ut i naturen, skapande i ateljén, odla och att vara en god kamrat startade vi projektet hållbar utveckling som är den ekologiska, ekonomiska och sociala grunden. Så det ni kommer få ta del av här är ett utplock av vad barnen gjort och erfarit i vår pedagogiska verksamhet.

Barnen har plockat skräp i vår närmiljö som de sedan har sorterat i olika materials egenskaper där vi använder oss av sopsamlarmonstren som inspirerar barnen. Vid promenader uttrycker barnen bland annat:

“Det är nog brännbart den där grejen är gjord av plast.”

“Titta det här är ju metall men vet inte vad det är för material så slänger man det i brännbart.”

Vi har gjort en vägg/ instrument med hjälp av återbruksmaterial i form av toa och hushållsrullar/ mjölkpaket som vi använder i vår verksamhet när vi bygger och konstruerar en restaurang, koja, sjunger sånger. Tänk att vi kan göra ett instrument av en toarulle…

Vi har skapat ett kompisträd, sjungit kompissånger, haft boksamtal utifrån kompisböckerna som bygger på värdegrundsfrågor. Böckerna, ”Säg förlåt” och ”Vänta på din tur” med flera har använts under terminen.

Vi har tagit tillvara på frukt- och grönsakskärnor som barnen fått välja vilka som ska planteras. Barnen fick frågan- vad behövs för att kunna plantera ett frö så det ska växa och må bra. De svarade så här:

“Jord , en kruka, vatten, luft, sol och värme.”

Utifrån Earth Week passade vi på att utmana barnen kring el och vatten. Vi använde oss av filmer bilder och samtal för att göra det mer konkret för barnen. Barnen fick ställa sig en hypotes kring olika frågeställningar, barnen kom med många tankar och idéer och frågeställningar, till exempel:

  • Elen kommer från sladden och kontakten, man ska släcka lampan när man går ur rummet.
  • Paddan drar ström
  • Man ska inte duscha för länge.
  • Jag slänger aldrig skräp i avloppet.
  • Vart tar bajset vägen?

Barnen visar på ett engagemang och nyfikenhet kring ämnet, de är alltid delaktiga och uttrycker sina tankar och idéer. Vi lär oss nytt och tillsammans hela tiden och vi utvecklar nya lärprocesser.