Barnet i staden – 4

BARNET I STADEN
En miniutställning av de kommunala förskolorna i Vadstena kommun


Projektet natur och djur

Vi såg ett stort intresse för djur och natur hos våra barn vilket gjorde att vi valde natur och djur till vårt projekt under detta år.

Vi började med att titta närmare på maskar. Vi startade en liten maskkompost där vi kunde följa hur maskarna gjorde gångar och hur de åt på löv och fruktskal som vi matat dem med.

En dag föll barnens upp ensamhet på fåglar som hoppade runt på gräsmattan och skvätte undan löv. Barnen undrade vad de gjorde och vi började prata om att det är nog letade efter mat. Vi kom fram till att de åt maskar. Här väcktes intresset för fåglar, detta har sedan varit vårt stora fokus under året.

Vi har tittat på olika fåglar och lyssnat på hur de låter. Vi har även varit på Rödtornet och tittat på Tåkerns uppstoppade fåglar. Några av fåglarna har vi fått låna till förskolan för att på närmare håll kunna titta på och förundras över hur de ser ut.

Barnen har kunnat se likheter och skillnader på olika fåglar. Detta har lett till att barnen har gjort egna fågelböcker med olika arter. Vi har gjort ett eget fågelmemory som är populärt och som gjort att de lärt sig namnen på olika fåglar.

I denna utställning ser ni hur några av barnen har gestaltat fåglar av olika arter. De är gjorda i lera och trolldeg. Barnen har haft någon av de uppstoppade fåglarna framför sig för att kunna se detaljer för att sedan göra sin egen tolkning av sin valda fågel. Det har också kommit önskemål från några av barnen att göra en fågelholk med.


Karta: Barnet i staden