Barnet i staden – 2

BARNET I STADEN
En miniutställning av de kommunala förskolorna i Vadstena kommun


Här ser ni en utställning av en barngrupp som under året har visat intresse och nyfikenhet för att skapa och konstruera med olika material och tekniker. Skogen har varit en inspirationskälla i skapandet och bidragit med mycket material och lärande. Även olika sorters lera återvinnings- och naturmaterial används återkommande i barnens lärprocesser.

Barnen reflekterar över hur leran känns och hur det är att arbeta med den

“Det luktar Skog mossa och lite kobajs.”

“Den är kall om vi tar mycket blir det mjuk. Annars är det en hård. Jag har gjort en ekorre och en myra men att göra ett hjärta känns för svårt.”

Vi arbetar för att ge barnen förutsättningar att använda sig av så mycket ofärdigt material som möjligt till sitt skapande och konstruerade för att de själva ska få utmana sin egen fantasi och kreativa förmåga ingen gestaltning. Det är den andra lik! Alla är unika!


Karta: Barnet i staden