Badplatserna i Vadstena kommun är provtagna!

Publicerat 11 juni 2021
Uppdaterat 15 juni 2021

Samtliga badplatser i Vadstena; Bårstad, Tycklinge, Järnevid och Vätterviksbadet har provtagits. Dessutom har prov tagits vid pumphuset.

Det som mäts är halter av E.coli, koliforma bakterier och intestinala enterokocker.

Provsvaren för Järnevid, Vätterviksbadet och pumphuset har kommit och visar alla på att vattnet är tjänligt. Det är alltså ingen fara att bada här!

Provsvaren för Bårstad och Tycklinge visar att halten av bakterier är något förhöjd, det vill säga tjänligt med anmärkning. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det ingen fara för hälsan att bada i vatten som är tjänliga med anmärkning. Det är alltså ingen fara att bada här heller!

Uppdatering 15 juni: För att följa utvecklingen har även omprov tagits och svaren på omproven har kommit. Alla visar på tjänligt vatten. Det är alltså fortsatt ok att bada på alla kommunens badplatser!

Läs mer om badplatserna i Vadstena på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.