Irene Nordh vid utdelningen av kulturstipendiet

Årets kulturstipendium utdelat

På onsdagen delades årets kulturstipendium ut i Borghamns bygdegård av kultur- & utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (s). Emottagaren Iréne Nordh berättade för besökarna om sin konstnärsresa och beskrev några av de olika tekniker som hon använt i sitt skapande.


2022 års kulturstipendium, motivering:

“Iréne Nordhs konstnärskap har hittat mycket av sin essens i trakterna av Omberg, Borghamn och Vadstena. Hennes målningar speglar slätten och urberget, skyarna och strandängarna.

Den knypplade spetsen, som är något av Vadstenas signum, har även blivit Irénes, i de textilcollage där hon givit nytt liv åt trasiga och kasserade spetsar, samtidigt som hon i sin grafik betonar detaljer i växtlighet och naturfragment.

Detta för Vadstena så viktiga konstnärskap vill Vadstena kultur- och utbildningsnämnd uppmärksamma med 2022 års kulturstipendium och uppmuntra till fortsatt skapande.”