Anpassade restriktioner: Detta gäller från och med 15 juli

Anpassade restriktioner: Detta gäller från och med 15 juli

Regeringen har beslutat att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med torsdag 15 juli. Detta enligt steg 3 i planen för avveckling av de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin. Det är dock fortfarande inte fritt fram, flera restriktioner kvarstår och

Följande gäller från och med 15 juli:

 • Passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort. För passagerare gäller det dock att fortsatt hålla avstånd och undvika resor om du har symtom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19.
 • Kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå upphävs. Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.
 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.

Vad måste allmänheten fortfarande tänka på:

 • Respektera och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. De har fortfarande krav på sig att begränsa antalet besökare och deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte.
  • Stanna hemma vid symptom på covid-19
  • Håll ett smittsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion

Se alla allmänna råd på folkhälsomyndighetens webbplats.

Information på Länsstyrelsens webbplats