Anpassade deltagarbegränsningar från 1 juni

Regeringen har beslutat om ändringar gällande deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär anpassningar för olika typer av sammankomster eller tillställningar.
Följande gäller från 1 juni:
  • max 8 deltagare inomhus
  • max 50 deltagare inomhus om anvisade sittplatser
  • max 100 deltagare utomhus
  • max 500 deltagare om utomhus och anvisade sittplatser
  • max 150 idrottsutövare vid motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus.
  • max 20 deltagare vid religionsutövning med anledning av dödsfall, även om inomhus utan anvisad sittplats (som tidigare)

Dessutom görs följande förändringar:

  • Restauranger får ha öppet till 22.30 och alkoholförsäljning tillåts fram till klockan 22.
  • Lägerverksamhet, kollon och mindre cuper/tävlingar för unga tillåts både inomhus och utomhus.
  • Matcher och tävlingar i mindre skala för vuxna tillåts.