Nytt projekt: Alla barn i Östergötland

Det lönar sig att satsa på främjande och förebyggande insatser för en kommun. Det ger bättre folkhälsa och skapar en större trygghet för kommuninvånarna.

Det finns idag varierande organisation och kunskap om det lokala främjandearbetet kring barn och unga. Det behövs ett långsiktigt och samordnat arbete för att nå en effektivare resursanvändning och skapa ett socialt hållbart samhälle för alla behövs .

Det är Länsstyrelsen som driver projektet “Alla barn i Östergötland”, för att kartlägga nuläget bland kommunens barn och unga samt att höja kompetensen bland personal.

Behov av samordning

Nyligen träffades inbjudna politiker och tjänstemän i Vadstena för en workshop tillsammans med Länsstyrelsen där det gavs en återkoppling från intervjuer som har genomförts med anställda i kommunen.
Det kunde konstateras att det genomförs en hel del främjande och förebyggande arbete och insatser i kommunen, men att det finns behov av att samordna arbetet för att ännu bredare nå ut med information och stöd till både kommuninvånare och personal.

Tidigare överenskommelse

“Alla barn i Östergötland” ligger inom ramen för arbetet Tidigt stöd i samverkan. Detta är en överenskommelse som fattades mellan kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2009 och som syftar till att arbeta främjande och förebyggande för kommunens barn och unga. Projektet kommer att fortsätta under hela 2023 med mål att ytterligare stärka samverkan och och höja kunskapen inom området.