Socialnämndens utskott 30 oktober

Publicerad 2019-10-30

§§ 143-146, 148-149 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-10-30
Anslaget sattes upp: 2019-10-30
Sista dag för överklagande: 2019-11-20
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.