Aktuell lägesbild

Här publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter. I nuläget är krisledningsstaben inte längre aktiverad eftersom läget bedöms som lugnare.  Lägesbilden kommer därför inte att uppdateras lika ofta som tidigare, utan endast vid behov eller om en större förändring sker. 

Uppdaterad 8 oktober

  • Det finns inga bekräftade fall av covid-19 på våra boenden.
  • Från den 1 oktober när besöksförbudet togs bort så råder nya besöksrutiner  på våra äldreboenden. Besök ska i möjligaste mån förbokas och sker i första hand i den iordningsställda besökslägenheten.Värdinnor har möter upp besökare i entrén och följer besökarna till och från sina anhöriga. En del spontanbesök förekommer men i huvudsak har de nya rutinerna fungerat bra. Utvärdering sker löpande och rutinerna kan komma att ändras. Här finns information om vad som gäller vid besök på våra äldreboenden.
  • Givet det rådande lugnare läget (lokalt och regionalt) har kommundirektören fattat beslut om att gå tillbaka till ordinarie arbetsläge. Krisledningsstaben är därför tillsvidare avvecklad. Avstämning kring lägesbilden kommer dock att ske med viss intervall och om läget förändras finns beredskap för att aktivera krisledningsstaben igen.
  • I vissa regioner ses nu återigen tecken på ökad smittspridning. Vi måste alla hjälpas åt med att hålla i och hålla ut och fortsätta följa myndigheternas råd och rekommendationer. (För statistik över antalet smittade i länet se webbplatsen hos Region Östergötland).
  • Håll dig uppdaterad om hur läget förändras genom att följa Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se