Socialnämndens utskott 5 september

Publicerad 2019-09-05

§§ 107-112, 114 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-09-05
Anslaget sattes upp: 2019-09-05
Sista dag för överklagande: 2019-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.