Socialnämndens utskott 30 oktober

Publicerad 2019-11-08

§§ 135-142, 147 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 

Sammanträdesdatum: 2019-10-30
Anslaget sattes upp: 2019-11-08
Sista dag för överklagande: 2019-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.