Socialnämndens utskott 27 november

Publicerad 2019-11-27

§§ 164,166 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-11-27                                                          

Anslaget sattes upp: 2019-11-27
Sista dag för överklagande: 2019-12-18
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.