Socialnämnden 19 juni

Publicerad 2019-07-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-06-19
Anslaget sattes upp: 2019-07-03
Sista dag för överklagande: 2019-07-24
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.