Samhällsbyggnadsnämnden 29 januari

Publicerad 2019-02-08

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-01-29
Anslaget sattes upp: 2019-02-08
Sista dag för överklagande: 2019-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.