Samhällsbyggnadsnämnden 23 april

Publicerad 2019-04-30

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-04-23
Anslaget sattes upp: 2019-04-30
Sista dag för överklagande: 2019-05-21
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.