Samhällsbyggnadsnämnden 20 april

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-04-20
Anslaget sattes upp: 2021-04-22
Sista dag för överklagande: 2021-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.