Samhällsbyggnadsnämnden 17 september

Publicerad 2019-09-24

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-09-17
Anslaget sattes upp: 2019-09-24
Sista dag för överklagande: 2019-10-15
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.