Samhällsbyggnadsnämnden 15 december

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-12-15
Anslaget sattes upp: 2020-12-17
Sista dag för överklagande: 2021-01-07
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.