Avfallstaxa för Vadstena kommun 2020

Publicerad 2020-01-08

Ny avfallstaxa för Vadstena kommun gäller från och med 1 januari 2020.

Taxan antogs av kommunfullmäktiga 18 december 2019 § 194