Socialnämndens utskott 8 maj

Publicerad 2019-05-08

§52-§56 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-05-08
Anslaget sattes upp: 2018-05-08
Sista dag för överklagande: 2019-05-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.