Tillfällig avbrott i arbetet på Borgmästaregatan

Mycket händer i Vadstena just nu och ibland är det svårt att vara på alla ställen samtidigt.

Därför kommer arbetet med VA-ledningarna på Borgmästaregatan i Vadstena att tillfälligt stanna av. Det arbetslag som utför jobbet där kommer i stället att under en period arbeta med att lägga om VA-ledningar inför kommande ombyggnation av vägkorset Järnvägsgatan – Ödeshögsvägen i Vadstena. Så snart arbetet är klart där så är planen att de skall återvända till Borgmästaregatan.

Vid frågor kontakta gärna Kundcenter 0141-225151 (Obs. 08.00-16.00).