Beredskapsveckan: Dags att öva!

Den här veckan är det den nationella Beredskapsveckan. Det är ett bra tillfälle att öva sin egen beredskap inför kriser eller krig.

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs varje år under vecka 39. Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

– Det skärpta säkerhetsläget och krig i vårt närområde tillsammans med sommarens ”extremväder” gör att det finns behov av att stärka vårt arbete med beredskapsfrågor på olika fronter, säger kommundirektör Madeleine Andersson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har valt att temat för årets beredskapsvecka ska vara ”Öva!”

Hushållen i Sverige behöver stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Och det gäller för Vadstenaborna också.

– I den kommunala organisationen kommer vi under hela oktober månad att delta i flera övningar för att förbättra vår förmåga och träna på olika händelser, säger hon.

Övning är viktigt för att man ska kunna gå från tanke till handling. Förra året var det till exempel många kommuner som övade sin organisation på att kunna leverera måltider till skolor och äldreboenden i ett läge utan el.

Utbildning och övning är ofta avgörande för hur väl man klarar av att hantera en kris. Det gäller för såväl organisationer som privatpersoner.

– Jag tror att vi alla behöver fundera kring hur vi kan klara till exempel flera dagar utan el och värme, och hur vi kan klara vår matsituation när inte elen fungerar, säger Madeleine Andersson.

MSB tillhandahåller information och material som du som privatperson kan använda för att öva eller fundera kring din egen beredskap.