Ny taxa för vatten- och avfallstjänster för 2023

Kommunfullmäktige i Motala och i Vadstena har beslutat om höjda taxor för vatten och avfall. Orsaken bakom taxehöjningarna är den rådande inflationen med stigande priser.

De förändrade taxorna för vatten och avfall kommer påverka kunder i Motala och Vadstena kommuner. Motala och Vadstena kommuns gemensamma vatten- och avfallsnämnd ansvarar för båda kommunernas vattenförsörjning, hantering av avfall och avloppsanläggningar.

Det som ger verksamheten ökade kostnader och lett fram till den beslutade taxehöjningen är exempelvis områden som energi, drivmedel och avgifter för avfall till förbränning.

På ledningsnätet för vatten och avlopp kommer en extra satsning genomföras på ledningsnätet i syfte att byta ut ventiler vilket ökar driftkostnaderna men ger en förbättrad funktion.

För ett hushåll i Vadstena som förbrukar 150 kubikmeter vatten blir taxehöjningen 89 kr per månad i Vadstena och för ett hushåll som har ett abonnemang på fyrfackskärl innebär taxeändringarna en höjning med ca 29 kronor per månad.

Avgiften för företagsbesök på våra återvinningscentraler justeras till 329 kr ex moms per besök.