Gångfartsområde vid Rådhustorget

UPPDATERING: Från och med måndagen den 31 januari och ungefär en vecka framåt kommer korsningen Storgatan/Järnvägsgatan att stängas helt för biltrafik på grund av grävningsarbeten. Följ orange skyltning för att ta dig dit du ska!

Som ni säkert har uppmärksammat har arbetet med att skapa ett gångfartsområde i korsningen Slottsgatan/Järnvägsgatan, vid Rådhustorget påbörjats.

Syftet är att skapa en säker övergång mellan torget och Övre hamnparken, men just nu påverkar pandemin arbetet och det kommer att vara stillastående i några dagar.

Stensättningen förväntas fortsätta i början av nästa vecka.