Kickstart digitalisering

Kickstart Digitalisering - inbjudan till lokala industriföretag

Projektet "Kickstart Digitalisering" stöttar små och medelstora industriföretag  i att komma igång med eller ta sig vidare i sin digitaliseringsresa. Nu kommer ”Kickstart digitalisering” till Vadstena och den första workshopen äger rum 27 februari.

Kickstart Digitalisering syftar till att uppmuntra små och medelstora industriföretag till att våga tänka digitalisering och våga se vilka möjligheter det kan ge när det gäller att hitta nya kunder och nya marknader.

För många företag är den största utmaningen att kunna sortera vilka behov av förbättringar som man ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var börjar man? Och hur ska man tänka?

Kickstart Digitalisering drivs gemensamt av Teknikföretagen, IF Metall och RISE och träffarna i Vadstena ordnas av Vadstena Turism & Näringsliv AB . Konceptet bygger på en workshopserie på tre tillfällen där medverkande företag delar erfarenheter och idéer kring digitalisering. Resultatet blir sedan ett par konkreta digitaliseringsaktiviteter som företagen kan börja arbeta med. 

 

Anmälan senast den 30 januari

Läs mer om Kickstart Digitalisering