Dans träna sport idrott

Nu är det dags att söka föreningsbidrag!

Publicerad 2020-09-04

Kommunen ger bidrag till de lokala föreningar inom idrott, kultur och idéburen sektor. Nu är det dags att söka verksamhetsbidrag.

Årligen delas det ut bidrag till föreningsverksamhet och arrangemang.

I Vadstena utgår vi ifrån samma regler oavsett om det är verksamhet inom idrott, kultur eller någon annan form av aktivietet. Principen är att ju mer aktiviteter som ordnas desto större blir beloppet. Ett socialt och kulturellt deltagande är en viktigt faktor för att stärka folkhälsan.

Verksamhetsbidraget ska sökas senast den sista september. Här hittar du ansökningsunderlaget.

Arrangemangsbidrag kan sökas under hela året.